R3:29


(Rubrik:)          Brunskogz sochn                    
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Strandh.
        Vthj sädhe 8 3/8 tunnor
        Vthj trädhe 4  tunnor
        Höö på gierdeß linderna 9 l.
B     Godh sanndhmylla. 
C     Måßewallz änngh 12 laß.
D     Färgie måße som slåß 10 laß.
E      Eth lithet öde torph hårde-
        walz höö 3 laß.
        Fånngheskogh och mulebete nogh.
        Gott fijske i Wärmelenn.
        Quarnn som går åhr och dagh.
        Humblegårdh 200 stänger.(Karttext: )


Här ähr skogh och mulebeete emillan Strandh och Drögßnäß
Stora Wärmelen
Stora bergh och skogh
Strand
Skogh och stora bergh jmillan Bodha sochn och Strandh.
Skogh och bergh emillan Strandh och Krockstan