R3:30


(Rubrik:)           Jösze härad  Brunskogz sochn.                    
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Krockstan.
        Vthj sädhe 3 tunnor
        Vthj trädhe 1 1/16 tunna
B     Sanndh mylla jnthet godt.
C     Måße walz änngh 20 laß.
        Höö på gierdeß linderna 4 laß.
        Fånnghe skogh och mulebethe nogh.
        Fijske i Wärmelenn.
        Humblegårdh 140 <stänger.>(Karttext: )


Emillan Krokstan och Strandh ähr skogh och bergh.
På denna sijdan ähr skogh och berg nedher till siön
Krockstan.
På denna sijdhan ähr skogh och berg enn myll och möther Grumße häradh
       medh Grumßer sochen
Scala ulnarum