R3:32


 

    Desze eftersk<r>efne hemman ähro
   
affrijthade och belägne vthj Boda sochn
        Nembligen pro anno 164<...>.

  Boda Sochn                             folio    32                
  Högebo                                   folio     33                  
  Erhtetan och Biörckenäß          folio     34                       
  Olerödh och Lerbo Torpet       folio     35              
  Gunnerßstadh                           folio    36                                                                      
  Norre och Södre Grimstadh     folio     37                 
  Lerbo                                      folio     38         
  Nolsiön och Rinnstadh              folio     39                  
  Boda                                        folio     40                       
  Smedzrödh                               folio     41       
  Taakne och Jönßbohl                folio     42