R3:33


(Rubrik:)           Jösze härad  Boodha sochn 

(I textruta:) Boodha sochn j Brunnsko giäldh
      
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Högeboo.
        Vthj sädhe 8 tunnor
        Vthj trädhe 3 3/4 tunna
B      Sanndh mijlla medh sågh vthj.
C     Grun lergiordh.
        Höö på gierdeß linderna 10 laß.
D     Måßewalz änngh 12 laß.
E      Hårdewallz änngh 8 laß.
F      Starånngh 7 laß.
        Fånnghe skogh och mulebethe till
        nödtorfft.
        Nödtorftigh fijske i Säwalenn


(Karttext: )

Här möter Biörkenäß ägor med sin åker och ängh
Skogh och bergh emillan Högebo och Strandh.
Högebo
Skogh och mulebeet emillan Ollerödh och Högebo