R3:34


(Rubrik:)           Jösze härad
          
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Ertetan.
        Vthj sädhe 5 3/4 tunnor
        Vthj trädhe 2 tunnor
B      Godh lermijlla.   
C      Hårdewalz änngh 5 laß.
D      Sannck mäße änngh 11 laß.
         Höö på gierdeß linnderna 5 laß.
         Fånnge skogh och mulebethe nogh.
         Fijske i Säwalen.
         Humble gårdh 200 stänger.
G¹     Denna ängian liger halffparten
         till Ertetann och halfpartenn till
         Biörckenäß. Måßewalz hö 12 laß.
                                                                                
   Notarum Explicatio

A     Biörckenäß.
        Vthj sädhe 4 3/4 tunnor
        Vthj trädhe 3 tunnor
B      Elack grun lergiordh.   
C      Måßewalz änngh 21 laß.
         Fånnghe skogh och mulebethe till
         nödhtorfft.
         Nödhtorfftigh fijske i Säwalen.(Karttext till Ärtetan:)

Säwalen.
Ehrtetan.
Skogh och mulebeet emillan Strand och Ertetann

(Karttext till Björkenäs:)

Skogh och mulebeet emillan Ertetan och  Biörkenäß
Säwalenn
Biörckenäs
Kiärn
Här möter Högebo medh sin åker och ängh.
Scala ulnarum


¹ Bokstaven är tecknad med rött tusch.