R3:35


(Rubrik:)           Boodha sochn.
          
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Olerödh.
        Vthj sädhe 3 1/2 tunna
        Vthj trädhe 1 1/4 tunna
B      Elack och grunn lergiordh.   
         Höö i gerdeß linnderna 2 laß.
C      Sanck måße änngh höö 14 l.
         Fånge skogh och mullebethe till
         nödhtorfft.

                                                                                
   Notarum Explicatio

A     Lerbotorph.
        Vthj sädhe 3 1/4 tunna
        Vthj trädhe 1 3/4 tunna
B      Ler mylla mäste dellen godh.
         Höö i gerdeß linderna 3 laß.   
C      Mäße änngh till 14 laß.
D      Hårdewalz änngh 10 l.
         Fångeskogh och mulebethe nogh.
         Quarnn i enn bäck.
     NB. X haffwer och en ängh widh
         Lerbo¹(Karttext till Olserud:)

Skogh och mulebeet emillan Oleröd och Högebo.
På denna sijdan ähr skogh och bergh jn till Brunsko sochn till Strandh.
Olerödh.

(Karttext till Lerbotorp:)

Skogh och mulebet emillan Lerbo och Lerbotorp
Lerbotorph
Stor skogh och bergh emillan Lerbotorp och Grumz häradt


¹ NB och därtill hörande text är tecknad i rött