R3:36-37


(Rubrik:)           Jösze härad
          
           
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Södre Grimsta.
        Vthj sädhe 19 1/8 tunnor
        Vthj trädhe 8 tunnor
B      Sandh mylla.
C      Mijcket grunn lera.
         Höö i gierdeß linderna 6 laß.  
D      Sannck måße änngh 14 <laß>
E      Hårdewalz änngh 2 laß. 
F      Starvalz änngh 20 laß.
G      Måßewalz änngh 22 laß.
H      Betheß hagar.
I       Enn måße som slåß när torkår ähr
         höö till 5 laß.       
         Fångheskogh och mullebet lithet.
         Medel måthigh fiske i Ämsin.
         Humble gårdh 600 stänger.

Notarum Explicatio

A¹     Norre Grimsta.
        Vthj sädhe 10 tunnor
        Vthj trädhe 4 3/4 tunnor
B      Lermijlla.
C      Sandh mylla.
         Höö på gerdeß linderna 4 laß.  
D      Sannck måße walz änngh 12 laß.
E      Hardewalz² änngh 13 laß.
F      Star walz änngh 3 laß.         
         Fånnge skogh och mulebethe lithet.
         Medemåtigh fijske i Ämsenn.      
G      Enn beteß haga
                                                                                
   Notarum Explicatio

A     Gunnersta.
        Vthj sädhe 6 1/2 tunna
        Vthj trädhe 2 5/8 tunna
B      Grun lergiordh.   
C      Hårdh ländh måßewalz ängh
         till 15 laß.
D      Enn måße som slåß når tork-
         åhr ähr 9 laß.
         Höö på gerdeß linnderna 3 laß.
         Fångheskogh och mulebeth lithet
         Lithet fiske i Store Wärmelen.
         Humble gårdh 200 <stänger>(Karta till Gunnersta:)

Scala ulnarum
Södre Grimsta ägor
På denna sijdan ähr Krockstan i Brunsko sochn beläget
Gunnersta
 

(Karta till Norra Grimsta:)

Skogh och mulebeet 
Norre Grymsta


(Karta till Södra Grimsta:)

Södre Grimsta
Ämzsen.
Skogh och bergh en mijll längt vth till Grumßen sochen
¹ Bokstäverna A-G är tecknade med rött tusch.
² dvs. Hårdewalz