R3:38


(Rubrik:)           Jösze häradt
          
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Lerboo.
        Vthj sädhe 11 1/2 <tunna>
        Vthj trädhe 3 1/2 <tunna>
B      Grunn lergiordh.
         Höö på gerdeß linderna 9 laß.  
C      Måßewalz änngh 7 laß.
D      Star änngh 20 laß dock
         lijckwäl när wät år ähr giör
         elffwenn stor skadha.
         Fångeskogh och mulebet til nödtorf<t>.
         Quarnn som går höst och wår
         Lithet fiske i Säwalenn.
         Humble gardh¹ 300 <stänger>
E²      Denne lilla ängian ligger till Ler-
         bo torph hö 4 l
 


(Karttext: )


Här möter Högebo ägor.
Skogh och bergh emillan Lerbo och Bodha.
Lerboo
Emillan Grimsta och Leerbo ähr skogh och bergh
Scala ulnarum¹ dvs. gårdh
² Bokstaven E och tillhörande text är tecknad med rött tusch.