R3:39


(Rubrik:)           Boodha sochn.
          
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Nolsiön.
        Vthj sädhe 2 3/8 tunnor
        Vthj trädhe 1 1/4 tunnor
B      Grunn lera medh mångha lönbergh          
C      Måße  walz änngia 17 laß.
         Höö på gerdeß linndernna 3 laß.
         Fånge skogh och mulebet nogh
         Godh fijske i Rinnen och et kiärnn.
                                                                                
   Notarum Explicatio

A     Rinsta.¹
        Vthj sädhe 5 1/4 tunnor
        Vthj trädhe 2 1/8 tunna
B      Sandh mylla.
C      Godh ler mylla.    
D      Måße walz änngh 27 laß.
E       Hårdewalz änngh 3 laß.
         Höö på gierdeß linnderna 6 laß. 
         Fånge skogh och mulebeth nogh.
         Godh fijske i Rinnenn och Säwalen
         Enn bäckequarnn som går höst och wår
         Humble gardh² 300 stänger.


(Karttext till Nordsjö:)


Store skogh och bergh jn åt Frijßdalen 1 och ¼  mill.
Nolsiön
Kiärn
Skogh och bergh emillan Nolsiön och Rinsta

(Karttext till Rennstad:)

Rinsta
Skogh och mulebeet emillan Joenßbooll och Rinsta 
Rinnen
Stora bergh emillan Takene och Rinsta.¹ Bokstäverna A-E är tecknade med rött tusch.
² dvs. gårdh