R3:4


(Rubrik:)           Jösze härad               
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A    Sandwijckan
B    Grunn lera inthet godh.         
       Vthj sädhe 3 1/2 tunna
       Vthj trädhe 2 1/4 tunna
C    Måßewalz änngh till 5 laß
D    Måßewalz ängh mijcket sanck
       till 12 laß.
       Tarffwe skogh och mulebet
       till nödhtorfft
      
Nödhtorfftight fijske j War-
       melenn.
E    Sanck måßwalz änngh
       som ligger till Edane
       höö 15 laß.
     

Notarum Explicatio

A    Nuszwijckan                         
B    Römijlla inhet godh.
       Vthj sädha 4 3/8 tunnor
       Vthj trädhe 2 1/4 tunna
C    Måßewalz ängh 14 laß.
       Vthj gierdeß linderna 4 laß.
       Fånge skogh och mulle beth
       till nödtorfft
      
Godh fijskee vthj Warmelenn.
               

(Karttext till Sandviken:)

Sandhwyckan
Store Wärmelen
Kiärn

(Karttext till Nussviken:)

Här möther Stora Skiermenäß ägor medh eth öde torph
Kiärn
Store Wärmelen
Nuszwijckan
Scala ulnarum