R3:40


(Rubrik:)           Jösze häradh 
          
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Boodha.
        Vthj sädhe 20 tunnor
        Vthj tradhe 8 1/2 tunna
B      Sanndh mylla medh bninskiär.
C      Godh lermylla.
         Höö på gierdeß linderna 12 l.
D      Färgie måße som slåß 22 l.
E      Måße walz änng 18 l.
         Fånngeskogh och mulebet nogh.
         Fiske i Säwalenn och några
         andra skogz kiärnn.
         Humble gårdh 5 stänger

         Haffwer och et ödetorph på
         näßtföliande bladh medh
         enn stor änngh.
 


(Karttext: )

Säwalen
Kiärn
Smedßerödh ägor med sin ängh
Boodha.
Skogh och mulebeet
Kiärn
Scala ulnarum