R3:41


(Rubrik:)           Boodha sochn.
          
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Smesrödh
        Vthj sädhe 5 1/4 tunna
        Vthj trädhe 2 tunnor
B      Sandh mylla med sågh vthi.
C      Grund lera jnnthet godh.         
D      Måße  walz ängh 8 laß.
E       Färgie måße som slåß 5 laß.
F       Hårdewalz änngh höö 6 laß.
         Höö på gierdeß linnderna 6 laß.
G      Star walz änngh 6 laß.
         Fånge skogh och mulebeth til nödtorf<t>. 
         Lithet fiske i eth kiärnn.
         Humble gårdh 300 <stänger.>

A¹     Eth ödetorp som bruckaß medh
         änngh till Bodha.
B       Hårde walz änngh 18 laß.
C      Star walz änngh höö 12 laß.
D      Färgie måße som slåß höö 2 laß
        

(Karttext: )

Bodha ägor
Smesserödh.
Kiärn
Här ähr Boda ägor


¹ Bokstäverna A-D  är tecknade med rött tusch.