R3:42


(Rubrik:)           Jösze härad  Boodha sochn.
          
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Tackene.
B     Vthsädhe 5 1/4 <tunna>
        Elack sandh mylla.       
C      Måße walz änngh.
D      En färgie mäße som slaß¹
         Höö öffver alt 20 laß.
         Fånge skogh och mulebet til nödtorf<t>.
                                                                                
   Notarum Explicatio

A      Joenzbol.
        Vthsädhe 3 1/2 tunna
B      Grunn lera medh lönnberg vthj
C      Elack römylla   
         Höö öffwer alt 12 laß.
         Fiske i eth kiärnn
         Fånnge skogh och mulebet.
         Humble gårdh 100 stänger.(Karttext till Takene:)

Här möther stora bergh emillan Rinsta och Takene
Tackene.

(Karttext till Jonsbol:)

På denna sijdhan ähr stora bergh och skogh jn til Frijkerß sochen wthj Kijlz häradet.
Joenzbol
Kiärn
Scala ulnarum


¹ dvs. slåß