R3:43


(Rubrik:)     Jöße häradh och Aruicha sochen                              
                  
 

    Desze efterskrefne hemman ähro
  
affrijthade och belägne vthj Arffwicka sochn.
    Nembligen pro anno 1641.

  Arffwicka sochn                           folio   43                
  Jngerßbyn                                    folio     44                  
  Fiäll och Homßle                          folio     45                       
  Norre och Södre Daahl               folio     46              
  Humble Kijhl och Öster Sundh     folio     47                                                                   
  Wester Sundh och Sohlbergh       folio     48 
  Dåttwijk Ålegål och Berga           folio     49                
  Mötterödh                                   folio     50         
  Bålgåhl                                        folio     51                  
  Långwack                                   folio     52                      
  Guståhß och Perßrödh                 folio     53      
  Stålßbergh och Holmen               folio     54               
  Taße röd och Biälffrödh              folio     55 
  Brättenne och Östera Speke       folio     56                
  Westere Specke och Rödh         folio     57         
  Kiählsätter och Tiärßmoßa          folio     58                  
  Arffwijka Prästegårdh                 folio     59                      
  Kåffz Engh                                  folio     60      
  Höffwes och Gilßrödh                 folio     61