R3:44


(Rubrik:)           Jösze häradh
          
           
                                                                                   
    Calculation på Jngerzbyn
    Skogh nogh, medelmåttigt godt
    fijskie.
    Wthsäde på båda åhren blifwer
    17 5/8 tunnor godh åker och leermylla
    Mosewalz ängebotten höö till 8
    laß. Och på giärdes lindorna höö till
    5 laß.
    Noch på wtängen höö till 28 laß
    Starrbotten.
         


(Karttext: )


Vester
Norr
Öster
Söder
Scala ulnarum
Flagen
Jngerzbyn
Betes hage
Jngezby Siön