R3:45


(Rubrik:)           Arffvicha sochn.
          
           
                                                                                   
      Calculation på Homsle.
      Wthsäde på båda åhren blifwer 13 3/4 tunnor
      godh åker och leermylla.
      Litet fånge skogh och fijskie vatten.
      Humblegårdh till 500 stänger.
      Höö till 10 laß mosewalz engh
      Noch på wtängen höö till 15 lasz.
      
      Calculation på Fiäll.
      Wthsädhe på båda åhren blifwer
      5 1/4 tunnor medelmåttigh godh åker. 
      Humblegårdh till 150 stänger.
      Mosewalz enger höö till 24 laß och
      wppå giärdes lindorna höö till 2 lasz

         
(Karttext:)

Fiäll
Homsle.
Hofwen Lacus