R3:46


(Rubrik:)           Jösze häradh
          
                                                                                         

    Calculation på Noldal
    Wthsäde båda åhren ähr 6 1/4 tunnor godh åker 
    Godt fiskiewatten fångeskogh och mulebete till nöd-
    torfften. Humblegårdh till 200 stänger. Mose-
    walz engebotten till 14 laß.

    Sördahl. Calculation. Wtsäde på båda åhren 
    bliffwer11 3/4 tunnor grunn leera.
    Fångeskogh till nödtorfften, godt fiskiewatten.
    En quarn som går höst och wår. Humblegårdh till
    400 stänger. Hårdwalz enger till 15 laß. Och på
    giärdes linderna höö till 6 laß.

    Twälkers Rodh. Wtsäde på båda åhren 5 1/4 tunna. Godt fiskie. Skogh till nödhtorften.
          Elack åker, ingen engh.
    I giärdeslindorna till 10 laß. En liten bäckequarn.    (Karttext till Nordal:)

Nolldal.


(Karttext till Sördalen:)

Sördal
Kiärn
Sördalz engh.

(Karttext till Kälkesrud:)

Twälkerz Rod