R3:47


(Rubrik:)           Arffvicha sochn.
          
           
                                                                                   
      Calculation på Humblekijl.
      Wtsädhe på båda åhren blifwer
      9 1/2 tunnor sogh. Fångeskogh till nödhtorf-
      ten, godt fiskie vatten. Humblegård
      til 200 stänger. Höö på giär-
      des lindorna till 18 laß.
      Hårdwalz engh til 6 laß höö.
      
      Calculation på Öster Sundh.
      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 19 1/2 tunnor leer iordh.
      Fångeskogh och mulebete till
      nödhtorften. Godt fiskie watn.
      Höö på giärdes lindorna till
      10 lasz. Höö på alla ängerna
      mestedelz hårdwalz botten 
      höö till 17 lasz.
     

         
(Karttext till Humlekil:)


Humlekijl.
Glaß fiolen.

(Karttext till Östra Sund:)

Kijrke wijkan
Sunnet emellan
Östersundh
Glaz fiolen.