R3:48-49


(Rubrik:)           Jösze härad  Arffvicha sochn.
          
           
                                                                                   
     Calculation på Wester Sundh
     Wtsäde båda åhren blif-
     wer 18 tunnor. Skogh och
     mulebete någhot litet.
     Godt fiskie watten. Medell-
     måttigh godh åker. Höö på
     giärdes linderna till
     16 lasz
     Hårdwalz engar höö
     till 40 lasz.
 

      Calculation på Solbärgh
      Wtsäde båda åhren 11 tunno
      Skogh till nödtorften, godht fiskie
      godh åker. Höö på giärdes lin-
      derna till 8 lasz. Starr och 
      hårdwalz engher höö till 28 lasz.
 

      Calculation på Dåttwijck
      Wtsäde på båda åhren ähr
      19 7/8 tunnor godh åker, leera.
      Fangeskogh litet. Godt fijske.
      Höö på giärdes lindorna till
      10 lasz.
      Brukas och et torppeställe
      der på ägorna. Höö till
      14 lasz.
      
      Calculation på Ålegålen
      Wthsädhe på båda åhren är
      4 3/4 tunnor leer iordh.
      Litet fiskie watten och fånge-
      skogh. Höö på giärdes lin-
      dorna 6 lasz.
      Hårdwalz engh höö till 4
      laß.

      Calculation på Berga
      Wtsäde på båda åhren är
      5 7/8 tunnor leer iordh.
      Litet fångeskogh. Hårdwål
      och mosewalz enger höö till
      4 lasz.
(Karttext till Väster Sund:)

Kyrke wykan
Wäster Sundh
Sundett emellan
Betes hage
Betes hage
Betes hage
Glaß fiolen

(Karttext till Solberg:)

Solbärgh
Kyrke wijkan.

(Karttext till Dottevik:)

Kijrke wijkan
Dåttwijck

(Karttext till Ålgården:)

Ålegålen

(Karttext till Berga:)

Berga