R3:5


(Rubrik:)           Brunskogz sochn.                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A    Lerhool.
B    Godh lermijlla.         
       Vthj sädhe 12 tunnor
       Vthj trädhe 5 tunnor
C    Sanck måßewalz änngh till 33 laß
D    En måße som slåß till 7 laß
       Höö vthj gierdeß linderna ad 10 laß
       Nödtorfftigh fånngeskogh och mulbethe
       Enn quarnn som går höst och wåår
      
Fijske wthj Fåånn, innthet mijcket dugsze
       Humble gårdh till 400 stänger
     


(Karttext: )


Lerhool.
Här möther eth fiäl emillan Brunskogh och Leerhool, ähr en halff mijll öffwer
Här ähr skogh och mule beethe
Här möther Edanne ägor medh skogh