R3:50


(Rubrik:)           Jösze härad
          
           
                                                                                   
      Calculation på Mötterodh.
      Wtsäde båda åhren 17 tunnor. Fångeskogh 
      och mulebete nogh. Litet fiskie. Humblegård
      till 200 stänger. Ähr och godh lägenhet till at
      giöra mera åker till,utij denna hemmannet.
      Höö på giärdes lindorna till 10 lasz
      Höö på engerna till 21 lasz. Mosewalz botten.
 


(Karttext:)

En kiälla benemnd Lagmans kiällan
Norr
Söder
Mötterodh
Scala.