R3:51


(Rubrik:)           Arffuika sochn.
          


      Calculation på Bålgål
      Wtsäde på båda åhren 17 7/8 tunnor.
      Medelmåttigh godh åker och leera.
      Fångeskogh till nötorfften. Litet fiskie.
      Humblegårdh till 300 stängger.
      Wppå giärdes lindorna bergas och höö till
       7 laß. Höö på engerna till 23
       lasz, på wtengerna. Hem ängerna¹ mose-
       walz engene till 10 lasz.
 


(Karttext: )


Norr
Söder
Bålgål
Ulnen Lacus
Scala ulnarum
En kiälla benemnd Lagh mans kiällan


¹ na på slutet överstruket