R3:52


(Rubrik:)           Jösze härad
          
           
                                                                                   
      Calculation på Långhewack.
      Wtsäde på båda åhren 17 5/8 tunnor. Fångeskogh 
      och mulebete nogh, medelmåttigh fiskiewatten. Humble-
      gården till 300 stänger. Quarn som går höst och
      wår. Höö på giärdes linderna till 8 laß och
      på tu torpeställe bergas höö till 26 laß
 


(Karttext: )


Långewack
Vlnen Lacus.
Långew<ack>
Torpeställe
Torpeställe
En kiälla benemnd Lagmans kiällan äh<r> en skilna