R3:53


(Rubrik:)         Arffvicha Sochn.
          


      Calculation på Guståås.
      Wtsäde på båda åhren ähr 9 5/8 tunnor. Skogh
      till nödtorften, medelmåttigh godh åker. Höö på
      giärdes linnderna till 8 lasz. 
      Hårdwalz enghe höö till 15 lasz.
 
      Calculation på Pärs Rodh
      Wtsäde på båda åhren ähr 8 7/8 tunnor leera.
      Fångeskogh och fiskiewatten nogh och godt 
      Godt mulebete. Höö wppå giärdes linderna
      7 lasz.
      Brukas och här wnder tu torppeställe till
      15 lasz höö dyiewall och sompt mose-
      wallz botten.
      
      
             
(Karttext:)


Gustås
Rachen Lacus
Perz Rodh.