R3:54


(Rubrik:)           Jösze härad 
          


      Calculation på Stålzbergh.
      Wtsäde på båda åhren 12 5/8 tunnor leera.
      Skogh och fiskiewatten till nödtorfften.
      Höö wtij giärden till 12 laß. 
      Höö wppå engerna till 17 laß starrbötten.

                  Holmen.
      Wtsäde på båda åhren 6 5/8 tunna leermylla.
      Skogh till nödtorfften. Litet fiskie watten. 
      Höö på giärdes linderna till 3 laß. Höö på Holmz
      engerna till 4 laß hårdwalz botten.(Karttext:)

Rachen Lacus.
Stålzbergh
Denna engh till Stålzbergh.
Holmen
Denna ängh ligger till Holmen