R3:56


(Rubrik:)           Jösze härad
          

      Calculation på Brättene
      Wtsädet på båda åhren ähr
      5 1/4 tunnor. Liten fångeskog
      myckit godh åker. Höö
      vppå åkerlindorna 4 lasz. 
      Myrewalz engh botten
      Höö till 12 lasz. 

      Öster Spache.¹
      Wtsäde på båda åhren ähr
      24 tunnor leer mylla.
      Fångeskogh och mulebete nogh, 
      fiskie till nödtorften.
      Höö på åkerlindorna till
      12 lasz. Dijie wallz
      engh höö till 12 laß. 
      Noch 2 tärpeställe och en
      engh höö till 19 lasz(Karttext: )


Brättene
Ett torpeställe till Östra Späcke
Östra Späche
Speche Kiärnen
Dett torpeställe till ostra Spä<che>¹ dvs. Späche.