R3:58


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Kiälsäter
      Wtsädet på båda åhren blifuer
      13 tunnor leera.
      Jngen fångeskogh eller mulebete.
      Godt fiskie. Godh åker. Höö
      på giärdes linderna till 8 lasz.
      Starrwalz engh höö till 8 lasz.

      Tiärzmosa.
      Wtsädet på båda åhren blifuer
      24 1/4 tunnor leer iordh
      Litet fångeskogh. Jntet fiskie.
      Medelmåttigh godh åker och godh
      engh. Höö på giärdes lin-
      derna till 5 lasz.
      Mosewalz engh till 85 lasz
      höö.


(Karttext: )

Kiälzäter
Säfwen Lacus
Tiärzmosa