R3:59


(Rubrik:)          Arffvika sochn.      Calculation på Arfwyckz präste-
      gårdh.
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      21 5/8 tunnor grunn leeriordh.
      Godh fiskiewatten och fångeskogh.
      Godt mulebete   
      Hårdwalz engh till 18 lasz,
      och på åker linderna höö till
      10 lasz.
      Noch på tuänne torpeställe som
      bärgas wnder prästegården, höö
      till 26 laß. Sompt ähr hårdh-
      wallz bothen och sompt ähr mose-
      wall.
      


(Karttext: )

Eth torpeställe till prästegården
Norr
Arfwyckz prästegårdh
Söder
Betes hage
Kijrkewykan
Älieåfiolen Lacus.
Detha torpe ställe bergas wnder prästegården
Scala.