R3:6


(Rubrik:)           Jösze harad                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A    Wästare Företan.
B    Sandhmijlla.
C    Sågegiordh        
       Wthj sädhe 8 tunnor
       Wthj trädhe 4 1/4 tunnor
D    Hårdewalz ängh ad 13 laß
E     Måßewalz änngh ad 9 laß.
F     Star änngh sannck ad 10 laß.
       All nödhtorfftigh fånge skogh och mulebeth
      
Lithet fijske j eth skogz kiernn.
       Enn lithenn bäckequarnn som går, höst och wår.
       Humble gårdh till 200 stänger
       Höö på gierdeß linderna ad 8 laß
E¹    Sanck star änngh till Östar Företann
       Höö till 8 laß
               


(Karttext: )


Wästare Företan
På denna sijdhan ähr enn skogh emillann Arwijcka sochn och Wästare Företann
Här ähr Wästare Foretanz skogh och mulebeet.
Här ähr Östare Företanz skoogh
¹ Bokstaven E och texten till är tecknad med rött tusch