R3:60


(Rubrik:)           Jösze härad


      Calculation på Kåfz Engh.
      Wtsäde på båda åhren blifwer 17 1/4 tunnor medel-
      måttigh godh åker. Skogh litet fiskie till nödh-
      torften. Elack fnuggewalz engh höö till 6
      lasz. Noch på Store engen höö till 15 lasz
      Skarp fnuggewalz bothen. Och på åker lindorna 
      höö till 7 laß.(Karttext:)


Älieåfiolen Lacus
Kåfz Engh.