R3:61


(Rubrik:)           Arffvika sochn.      Calculation på Höfes
      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 12 1/4 tunnor leer mylla.
      Godt fiskiewatten, fångeskogh
      till nödhtorften.  
      Hårdwalz engh höö till 26
      laß. Och på giärdes lindorna
      höö till 9 laß. 
      Ähr och så till samma gårdh et lax
      fiskie, wtij en fors benemnd Jösze
      forsen.

      Calculation på Gilz Rodh
      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 15 1/16 tunnor leeriordh.
      Litet fångeskogh. Mosewalz
      engh höö [höö] till 28 lasz.
      Och i giärdes lindorna höö
      till 12 lasz. 
      


(Karttext: )


Höfwes
Elge Fiolen

Gilzrodh.