R3:62


(Rubrik:)     Jösze härad                          
                  
 

  Deße efterskrefne hemman ähro
 
affrijthade och belägne vthj Elgeåå sochn.
   Nembligen pro anno 164<...>.

  Elgåå sochn                                           folio   62                
  Melgården och Strandh Wallnäß            folio     63                  
  Gierßbyn och Biörnerödh                       folio     64                       
  Östra och WestraSkybergh                   folio     65              
  Ååßbohl och Elgåå                                 folio     66  
  Wijk och Frööbohl                                 folio     67
  Bergh                                                     folio     68               
  Byn och Suhle Wijk                                folio     69         
  Råådanne Råådannetorp och Wädenne   folio     70                  
  Räncke sätter och Krookbohl                 folio     71