R3:63


(Rubrik:)          Elgeååsa¹ sochn


      Calculation på Melgården
      Wtsädet båda åhren 8 5/8 tunnor god iord
      Skogh och mulebete öfwer nogh.
      Litet fiskie. Humblegårdh till
      160 stänger. Höö på giärdes
       lindorna 5 lasz. Hårdwalz
      engh höö till 25 lasz.

      Calculation på Stran
      Wtsäde båda åhren 17 1/2 tunna leera.
      Skogh och mulebete öfwer nogh.
      Litet fiskie. Humblegårdh 
      till 250 stänger. Höö på giärd<es>
      lindorna till 6 lasz.
      Hårdwalz engh höö till 40 laß.

              Walnäs.
      Wtsäde båda åhren 7 1/2 tunna sandiord.
      Skogh och mulebete litet så
      och fiskiet. Höö i giärden
      6 laß. Hårdwalz engh höö till
      8 lasz.
      


(Karttext till Mellgården:)

Elgeåå sochen
Denna engh bergas halfparten till Stran och trijdingen till Melgård. Höö till 9 lasz
Älien Lacus.
Melgården

(Karttext till Strand:)

Norr
Stran
Scala.
Söder

(Karttext till Valnäs:)

Elgeåå Fiolen
Walnäs
 

¹ sa tillagt av annan hand