R3:64


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Görzbijn.
      Wtsädet på båda åhren blifuer
      19 3/8 tunnor leer iordh.
      Skogh och fiskie till nödtorft<e>n.
      Mulebete litet. Humblegårdh till
      300 stänger. Höö i giärden
      till 10 lasz.
      Nyroningar och mosewalz enger
      höö till 21 lasz.

      Calculation på Biörnerod.
      Wtsädet det båda åhren ähr
      6 1/4 tunnor leer iordh
      Skogh och mulebete till nödtorft<e>n.
      Litet fiskie. Höö i giärden till
      5 lasz.
      Hårdwalz engh höö till 10 lasz.
      Jngen quarn ell<e>r sågh.(Karttext: )


Älien L<acus>
Järzbyn
Detta torpeställe hörer wnder Cronan och skattar till gården en marker godt mynt.
       Höö till 8 lasz


Biörnerodh