R3:65


(Rubrik:)           Elgeååsa¹ sochn.      Calculation på Öster Skybergh
      Wtsädet på båda åhren blifwer
      17 1/8 tunna medelmåttigh godh åker.
      Skogh mulebete och fiskiewatten
      till nödhtorften. Humblegårdh
      till 100 stänger.
      Quarn som går höst och wåår, och en
      fiärdedel wtij en sågh. Höö wtij
      giärdet till 8 laß
      Hårdwalz enger till 18 lasz. 

      Wästra Skybergh. Calculation
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      17 1/2 tunnor godh åker
      Skogh och mulebete till nödtorften
      fiskie litet. Quarn som går höst
      och wåår. Så som och en half del
      wtij en sågh. Höö wtij giarden²
      till 7 lasz. 
      Hårdwalz enger höö till 16 lasz


(Karttext:)

Öster Skybergh

Wester Skijbergh


¹ sa tillagt av annan hand
² dvs. giärden