R3:66


(Rubrik:)           Jösze härad       Calculation på Ååßbol.
      Wtsädet på båda åhren 3 7/8 <tunnor> leera
      Skogh och mulebete litet, intet fiskie.
      Eth halft quarneställe. Höö på åker
      lindorna till 10 lasz. Och på en hård-
      walz engh höö till 3 lasz.

      Calculation på Älghåå.
      W. Älgåå kyrkia och kyrkegårdh
      Wtsäde på båda åhren ähr 10 1/4 tunnor sand iord.
      Skogh mulebete och fiskie till nödtorften.
      En quarn med 2 par stenar, och en sågh.
      Höö på giärden till 8 lasz
      Hårdwalz engh och 2 torpställe höö till
      28 lasz.(Karttext till Åsebol:)

Ååßbol.

(Karttext till Älgå:)

Torpeställe
Älghåå Fiälen
Älghåå.
Torpeställe.