R3:67


(Rubrik:)          Elgeåå sochn.


      Calculation på Fröbol.
      Wtsäde på båda åhren ähr
      23 7/8 tunnor leer mylla.
      Skogh mulebete sampt
      fiskie nogh och godt. Humble-
      gårdh till 400 stänger
      medelmåttigh godh åker, elack
      engh. Höö i giärdes lindorna till
      15 laß. Hårdwalz engh till 25
      lasz höö.

      Calculation på Wyck.
      Halfeparten ähr Crono och ½ ähr skatte
      Wtsäde på båda åhren 1 6/8 tunno
      Skogh och mulebete godt. Fiskie medel
      måttigt. Engh höö till 6 laß.(Karttext till Vik:)

Wijck
Sule Wijk<an>

(Karttext till Fröbol:)

Sule Wikan
Norr
Söder
Fröbol.
Scala.