R3:68-69


(Rubrik:)           Jösze härad  Elgeåå sochn.
          
           

      Calculation på Bergh.
      Wtsädet båda åhren 19 1/2 tunnor god åker.
      Skogh till nödtorften, godt fiskie och
      ett lagse fiskie i Jörse forsen. Hum-
      blegårdh till 600 stänger. Höö wppå
      giärdes lindorna till 10 laß. Och på
      engerna starbottens wall höö till 34
      lasz.

      Calculation på Byn.
      Wtsädet på båda åhren 11 tunnor leer mylla
      Skogh och mulebete till nödtorften. Medelmåt-
      tigt fiskie. Quarn som går höst och wår.
      Humblegård till 200 stänger. Höö wtij giärdes
      lindorna till 10 laß. Höö på ängen och torpe-
      stället till 19 lasz. Och nijronningh till 3 lasz.

      Sulewijkz calculation
      Wtsäde på båda åhren 12 tunnor san och leera
      Skogh och mulebete till nödtorften. Godt fiskie
      En quarn som går höst och wår. Höö wtij
      giärden till 6 lasz. Hårdwalz enger och
      sampt mosewalz botten höö till 17 laß.

(Karttext till Bergh: )

Sulewijkan
Älgeåå Fiolen
Bergh.
Sulewykan

(Karttext till Byn:)

Torpeställe till Byn
Byn
Betes hage
Nijronningh till Byn höö till 3 lasz

(Karttext till Sulvik:)

Sulewijk.
Sule wykan.