R3:7


(Rubrik:)          Brunskogh sochn                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio


A    Östare Företan.
B    Lermijlla.
C    Såge giordh.         
       Vthj sädhe 4 3/4 tunnor
       Vthj trädhe 3 tunnor
D    Måßewalz änngh ad 14 laß.
D¹   Måßewalz änngh ad 3 laß.
       Fånge skogh och mule beth till
       nödtorfft
      
Lithet fiske wthj Fåånn,
      
Höö på gierdeß linderna ad 7 laß.

  Notarum Explicatio

A    Kingslewijckan.
B    Lergiordh.         
       Vthj sädhe ad 4 tunnor
       Vthj trädhe ad 2 tunnor
C    Måßewalz änngh ad 8 laß.
       Höö på gierdeß linderna 7 laß.
       Fångeskogh och mulbeth till nöd-
       torfft.
       Elagt fijske i Fäänn.
       Humble gårdh til 300 stänger
       Enn lithenn backequarnn² som går
       höst och wåår.
      

      
     
(Karttext till Östra Furtan:)

Scala ulnarum
Östare Företan
Här möther skogh och mulebet

(Karttext till Kingsleviken:)

Fåån.
Kinghslewyckan. 
Här ähr Östare Företaannz skogh.¹ Bokstaven D och texten till är tecknat med rött tusch
² backequarnn dvs. bäckequarnn