R3:70


(Rubrik:)           Jösze härad


      Calculation på Rådhanne.
      Wtsäde på båda åhren 7 tunnor leera.
      Skogh och mulebete till nödhtorften.
      Höö wty giärden till 6 lasz. Elack 
      mosewalz engh höö till 8 lasz.

      Calculation på Rådannetorph.
      Wtsädet på båda åhren 3 1/16 tunna san och leera
      Skogh och mulebete till nödhtorften.
      Höö på giärdes lindorna till 4 lasz.
      Hårdwalz engh höö till 8 lasz.

      Calculation på Wänne rodh.
      Wtsädet på båda åhren 5 tunnor leer mylla och san
      Skogh och mulebete litet. Höö wppå giärdes
      linnerna till 4 lasz. 
      Mosewalz enger höö till 8 lasz.(Karttext:)

Rådhanne
Rådannetorp.
Wännerodh.