R3:71


(Rubrik:)           Elgeåå sochn.      Calculation på Rancksätr.
      Wtsäde på båda åhren blifw<e>r
      12 3/8 tunnor godh leer mylla.
      Skogh och mulebete godt och nogh
      Humblegårdh till 500 stänger
      Höö på giärdes linderna till
      10 lasz. Fiskie till nödhtorft 
      Elack mosewalz engh och sompt
      hårdwalz engh höö till 36 lasz

      Calculation på Krobol.
      Wtsädet på båda åhren ähr
      14 5/8 tunnor elack sogh iordh.
      Elackt fiskie. Skogh och mule-
      bete litet. Humblegårdh till
      200 stänger. Höö på giärd-
      es lindorna till 8 lasz
      Hårdwalz och mosewalz botten
      på engerna höö till 28 lasz.(Karttext:)

Ränckesäter
Norr
Söder
Scala ulnarum
Krokbol.
Räncken Lacus.