R3:72


(Rubrik:)     Jösze häradh  
                    Nij sochen                              
                  
 

  Deße efterskrefne hemman ähro
 
affrijthade och belägne vthj Ny sochn.
        Nembligen pro anno 164<...>.

  Ny sochn                                                          folio   72                
  Öster och Wester Brewijk                                folio    73                  
  Kroppstadh                                                      folio    74                       
  Tååstebo och Strandh                                       folio    75              
  Myre                                                                folio    76  
  Keringerödh och Sten                                       folio    77
  Daalß torpet Bergh och Daalen                         folio    78               
  Olebyn och Skattebohl                                     folio    79         
  Tanneröd och Ottebohl                                    folio     80                  
  Hungalß Wijk och Prestegårdh eller Stombn¹   folio     81                     
  Fiskie Wijk och Biörckenäß                            folio     82 


¹ eller Stombn är tillagt av annan hand