R3:73


(Rubrik:)           Ny sochn      Wäster Brewick. Calculation 
      Wtsädet på båda åhren 
      till 12 3/16 tunnor godh leera 
      Skogh och fiskie watten
      litet. Mulebete till nöd-
      torften. Humblegårdh till
      200 stänger.
      Höö på giärdes lindorn
      till 6 lasz.  
      Hårdwalz engh till 12
      lasz.

      Öster Brewik.
      Wtsädet på båda åhren 
      14 tunnor godh åker.
      Skogh och fiskie litet,
      mulebete till nödtorft.
      Hwmblegårdh till 160
      stänger. Höö på giärdz-
      lindorna till 16 lasz.
      Och på torpestället åker
      till 3 tunnor och höö 8 lasz.
      Hårdwalz engh till
      17 lasz.(Karttext:)

Öster Brewick
Väster Brewick
Ränchen Lacus.
Till Öster Brewick.
Torpe ställe till Öster Brewik