R3:74


(Rubrik:)           Josze¹ härad



      Calculation på Kropstadh.
      Wtsädet på båda åhren blifuer
      18 3/8 tunna godh åker.
      Godt fiskie watten. Skogh och
      mulebete litet. Humblegårdh
      till 300 stänger.
      Höö på giärdes linderna till
      9 lasz. 
      Mosewallz engh medh torpe-
      stället till 52 lasz höö.


(Karttext:)

Elak mose
Betes hage
Wlnen Lacus
Kropstadh
Torpeställe
Wlnen lacus
 

¹ dvs. Jösze