R3:75


(Rubrik:)           Ny sochn.      Calculation på Tåstebol.
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      13 tunnor godh leer mijlla.
      Fångeskogh fiskie och mulebete
      till nödtorften. Humblegård
      till 200 stänger. Höö i giär-
      des lindorna till 6 lasz. 
      Hårdwalz engh till 14 lasz.
      Elack mosewalz enger höö
      till 11 lasz.

      Stran.Calculation 
      Wtsäde på båda åhren ähr
      10 5/16 tunna leer mylla godh.
      Skogh och mulebete nogh och godt
      medelmåttigt fiskie.
      Humblegårdh till 200 stänger
      Höö i giärdes lindorna till
      4 lasz. Elack hårdh-
      walz engh till 30 lasz.(Karttext till Tostebol:)

Norr
Tåstebol
Söder

(Karttext till Strand:)

Mose
Scala 
Wlnen Lacus
Stran