R3:76


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Myre båda¹ gårdarna
      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 24 tunnor godh åker.
      Skogh till nödtorften. Litet fiskie.
      Humblegårdh till 400 stänger.
      Quarn som går höst går wår och
      höö på giärdes lindorna till
      16 lasz. 
      Mosa och mäst hårdwallz enger 
      höö till 46 lasz. 

      

(Karttext:)

Fiälz Siön
Mose
Myre.
 

¹ enbart en gård inritad på kartan