R3:77


(Rubrik:)         Ny sochn.      Calculation på Kiäringerodh
      Wtsädet på båda åhren blifwer
      7 3/4 tunnor leera och godh iordh
      Fångeskogh och mulebete litet.
      Quarn som går höst och wåår. 
      Höö i giärdes lindorna 5 lasz. 
      Hårdwalz engh till 9 lasz. Och
      dijiemosewalz ängh till 5 lasz.

      Calculation på Sten
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      10 3/8 tunna elack åker och sogh.
      Skogh och mulebete till nödhtorft<e>n
      Höö på giärdes lindorna till
      8 laß. Mosewalz enger och
      nyronnige[g]r höö till 16 laß.(Karttext:)

Kiäringerod
Sten