R3:78


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Dalz torpet. 
      Wtsädet på båda åhren 2 1/4 tunnor leeriord
      och ähr än oskatt lagdh. Höö till 8 lasz. 

      Calculation på Bergh.
      Wtsäde på båda åhren 15 tunnor leer iordh.
      Skogh fiskie och mulebete till Bergh litet. 
      Höö på giärdes lindorna till 16 lasz. 
      Ett torpeställe medh ängen höö till 10 lasz. 

      Calculation på Dalen.
      Wtsäde på båda åhren 12 5/8 tunna godh åker
      Skogh mulebete och fiskie watten till nödtorft<e>n
      Quarn som går höst och wåår.
      Humblegårdh till 300 stänger. Höö på
      giärdes lindorna till 4 laß. 
      
      
(Karttext till Dalstorpet:)

Till Dalen
Dalz torpet.
Torpeställe till Dalen.
Ulnen Lacus

(Karttext till Berg:)

Bergh
Torpeställe till Bergh.

(Karttext till Dalen:)

Till Dalen.
Dalen
Ulnen Lacus
Wlnen Lacus.