R3:79


(Rubrik:)          Ny sochn.      Calculation på Olbijn
      Wtsädet på båda åhren blifw<e>r
      8 1/2 tunnor godh åker.
      Skogh och mulebete till nödtorft<e>n
      Humblegårdh till 150 stänger
      Höö på giärdes lindorna till
      6 lasz. 
      Mäste delz mosewalz engh höö
      till 24 lasz. 

      Skatebol.
      Wtsädet på båda åhren blifwer
      11 1/4 tunnor sandiordh.
      Jngen skogh. Litet mulebete 
      Höö på giärdes lindorna till
      6 lasz.
      Mosewalz engh på alla engar-
      ne 18 lasz.(Karttext:)

Wlnen
Till Olbyn
Norr
Olbijn
Söder
Scala.

Skatebol