R3:8


(Rubrik:)           Jösze härad          
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A    Byenn.
B    Godh lergiordh.  
       Vthj sädhe 8 3/8 tunnor
       Vthj trädhe 4 tunnor
C    Mijrewalz änngh ad 11 laß.
D²   Måßewalz änngh höö 2 laß.
       Höö på gerdeß linnderna 14 laß
       Fånge skogh och mulebethe godt.
      
Elagt fijske i Fåånn.
       Quarne fall till gården. 
       Humblegårdh till 300 stänger.

  Notarum Explicatio

A    Crona.
B    Grund  lergiordh.  
       Vthj sädhe 3 ¾ tunna
       Vthj trädhe 1 ¼ tunna
C    Måßewalz änngh 10 laß.
       Höö på gierdeß linnderna ad 5 laß.
       Fånge skogh och mulebethe nogh.
      
Lithet fijske j Fåånn.
               


(Karttext till Byn: )

Här möther skogh och mulebeethe
Här mother enn skogh som kallaß Fåägge backen emillan Arwijcka sochn
    och Brunnsko sochn.
Bynn.
Fåån.
Här ähr Förtaannz skogh.

(Karttext till Kronan: )

Crona.
Här ähr en skogh emillan Gulles bynn och Cronnann.
Bethes haga
Här ähr skogh och mulebeet
Fåån


¹ Bokstaven D och härtill hörande text är tecknat med rött tusch